evaluare

Ce este Rating:

Evaluarea este substantivul feminin care înseamnă act de evaluare sau se referă la efectul evaluării. Poate fi sinonim cu estimarea sau aprecierea .

O evaluare poate fi estimarea valorii ceva sau a unei anumite lucrări. Pe piața imobiliară, de exemplu, o apreciere este făcută de un evaluator și constă în valoarea comercială a unei proprietăți.

Evaluarea afacerii este o activitate contabilă care constă în evaluarea situației economice a unei societăți sau a unei instituții. Cu toate acestea, în contextul unei organizații sau al unei instituții, evaluarea performanței este o apreciere a comportamentului unui lucrător într-o companie. Evaluarea performanței se realizează ținând seama de așteptările stabilite de managerii companiei și de rezultatele efective obținute de angajat.

Evaluarea școlară

În contextul pedagogiei, evaluarea școlară este un proces sistematizat de înregistrare și evaluare a rezultatelor obținute în legătură cu obiectivele educaționale stabilite anterior.

Evaluarea învățării este mai frecventă în cazul studenților și se face prin teste scrise, teste orale, participarea la cursuri etc. Mai mulți autori au considerat metoda de evaluare prin teste și teste subiective și artificiale, care nu pot întotdeauna să evalueze capacitatea elevului și ceea ce știe cu adevărat. Din acest motiv, multe școli utilizează sistemul de evaluare continuă, unde secvențele de învățare sunt monitorizate în mod eficient, permițând elevului să-și monitorizeze evoluția și să-și controleze învățarea.

Evaluarea se poate face, de asemenea, în ceea ce privește profesorii, școlile sau programul educațional.