5 Cauzele principale ale inegalității sociale

Inegalitatea socială este dezechilibrul condițiilor de trai între cetățenii unei țări . Este în esență definită de două caracteristici: diferențele economice și diferențele în accesul la drepturile fundamentale în rândul claselor sociale.

Aflați acum principalele cauze care provoacă inegalitatea socială:

1. Distribuția slabă a veniturilor

Distribuția deficitară a veniturilor este probabil cea mai mare cauză a inegalității sociale într-o țară. Distribuția deficitară a veniturilor apare atunci când există un dezechilibru între populația cu venituri ridicate și cea mai săracă populație.

În distribuția slabă a veniturilor există un număr mic de persoane sau familii cu o concentrație mare de venituri (avere). În cea mai mare parte, populația trăiește cu un venit mai mic, adesea insuficient pentru supraviețuirea de bază.

Distribuția deficitară a veniturilor dă naștere unei probleme cunoscute sub numele de concentrare a veniturilor, care este tocmai concentrarea unei părți din venitul țării în mâinile unui mic grup social. În consecință, partea rămasă a venitului este împărțită între celelalte clase sociale.

2. Lipsa accesului la educație de calitate

Distribuiți Tweet Tweet

Nivelul educațional scăzut al unei țări este, de asemenea, una dintre cauzele inegalității sociale, deoarece calitatea slabă a educației are drept consecință calitatea scăzută a formării profesionale și tehnice. Ca urmare, cetățenii nu sunt bine pregătiți să concureze și să-și asume locuri de muncă bune.

Dificultatea accesului la educație de calitate se manifestă în mai multe moduri:

  • de lipsa locurilor în școli,
  • de calitatea scăzută a predării oferite,
  • prin puține investiții în politicile educaționale publice,
  • datorită condițiilor slabe de conservare în școli,
  • dificultăți legate de transportul elevilor,
  • siguranța în mediul școlar.

În țările cu o largă inegalitate socială, educația de calitate ar trebui să fie printre prioritățile guvernului, deoarece contribuie la reducerea ratelor de inegalitate prin incluziunea socială.

3. Investiții guvernamentale insuficiente

Distribuiți Tweet Tweet

Lipsa investițiilor guvernamentale este o altă cauză a inegalităților sociale. Aceasta face parte din obligația unui guvern de a face investiții adecvate și suficiente în domenii care permit cetățenilor să aibă acces la drepturi care trebuie garantate tuturor.

Există unele dintre aceste drepturi: accesul la serviciile de sănătate, educația de bază, formarea profesională, locuințele și siguranța publică. De asemenea, acestea suferă din cauza lipsei de zone de investiții, cum ar fi cultura, odihna, politicile publice și asistența socială.

Investițiile guvernamentale pot fi insuficiente din anumite motive. Se poate întâmpla, de exemplu, că statul nu dispune de resurse suficiente pentru a răspunde cerințelor tuturor serviciilor necesare, atât pentru funcționarea guvernului, cât și pentru satisfacerea nevoilor populației.

Dacă se întâmplă acest lucru și guvernul nu realizează investiții adecvate, serviciile oferite populației nu vor fi de calitate sau vor fi insuficiente pentru a satisface cererea țării.

De asemenea, planificarea guvernamentală trebuie, de asemenea, să aibă succes în a decide care politici publice ar trebui să aibă o finanțare prioritară pentru a se asigura că întreaga populație are acces la aceste drepturi.

4. Dificultate în accesarea serviciilor de bază

O altă cauză a inegalității sociale este dificultatea accesării drepturilor și serviciilor care ar trebui să fie garantate tuturor locuitorilor unei țări. Exemple sunt: ​​accesul la drepturile fundamentale în domeniul alimentației, locuințelor, educației, sănătății, siguranței și oportunităților de angajare.

În țările inegale, este destul de comun ca serviciile publice, oferite de guverne cetățenilor, să fie insuficiente pentru a satisface cererea populației și, adesea, nu de o calitate adecvată. În consecință, cei care au venituri suficiente au acces privat la aceste servicii.

Astfel, cei care nu dispun de condițiile financiare pentru a plăti pentru servicii private au mai multe dificultăți în a accesa aceste drepturi, dacă nu sunt oferite de guverne sau sunt furnizate de o calitate slabă.

5. Administrarea slabă a resurselor publice

Distribuiți Tweet Tweet

Managementul necorespunzător al resurselor publice este o gestionare defectuoasă a deciziilor privind utilizarea banilor publici. Gospodărirea defectuoasă a resurselor poate exista datorită lipsei planificării guvernamentale, în cazurile în care guvernul nu ia decizii solide privind bugetul, fără a face defalcarea necesară a investițiilor pentru fiecare zonă.

Utilizarea necorespunzătoare a banilor publici poate apărea prin luarea unor decizii greșite care duc la risipirea fondurilor publice și la investiții în proiecte, achiziții, politici și lucrări care nu sunt o prioritate.

Trebuie remarcat faptul că existența cazurilor de corupție și spălare de bani sunt și factori care agravează situația. În aceste cazuri, este obișnuit ca banii diverși în scheme politice să fie utilizați pentru a garanta drepturile populației și pentru finanțarea serviciilor.

Aflați mai multe despre semnificația inegalității sociale, a sărăciei și a vulnerabilității sociale.