atotștiutor

Ce este Omniscient:

Omniscient înseamnă cel care știe totul . Este un adjectiv de două genuri, care califică acea persoană a cărei cunoaștere este nelimitată, care domină orice știință.

Cuvântul omniscient este format din prefixul originii latine oni, ceea ce înseamnă totul, plus cuvântul conștient (sciente), cel care cunoaște, cine știe ceva, știe.

Omniscient este o expresie folosită în religiile monoteiste, unde înseamnă o calitate atribuită Dumnezeului suprem.

Sfânta Scriptură se referă la Dumnezeu ca o ființă omniscientă, care are o înțelepciune completă și perfectă și este conștientă de tot ceea ce se întâmplă și care este sursa tuturor cunoștințelor.

Dumnezeu este, de asemenea, atribuit calității omnipotentului - cel care are putere nelimitată, care este atotputernic. Este totuși atribuită calității omniprezentei - cea care este peste tot în același timp.