Ore de lucru

Ce este Ziua de lucru:

Ziua de lucru este perioada în care lucrătorul este la dispoziția companiei sale, iar acest moment este stabilit în Legea muncii.

Fiecare țară are propriile reglementări pentru numărul de ore în ziua lucrătoare, limitele și considerentele specifice.

În Brazilia, ziua de lucru este reglementată de Constituția federală, exprimată prin CLT (Consolidarea legilor muncii), care stabilește că limita de 8 ore pe zi sau 44 de ore pe săptămână de muncă, fără a lua în considerare perioada de odihnă și masă, nici din timpul petrecut de angajat la locul de muncă, ca parte a programului de lucru.

Limitarea zilei de lucru provine din dreptul la viață, deoarece orele de lucru excesive pot duce la pierderea vieții sau la o restrângere a calității vieții.

În legislația muncii există și alte tipuri de ore de lucru, cum ar fi:

  • Schema part-time: volumul săptămânal de muncă de până la 25 de ore lucrate;
  • Zile de schimb neîntrerupte: acesta este momentul în care angajatul, într-o anumită perioadă, lucrează într-un timp constant de programare;
  • Zi în ore în care : în cazul în care compania se află într-un loc de acces dificil, angajatorul oferă conducerea și în acel moment este deja considerat ca zi lucrătoare.

Durata normală a zilei de lucru poate fi majorată cu maximum două ore, cu condiția să fi fost în prealabil convenită în scris cu angajatul sau prin convenție colectivă, cunoscută și sub numele de ore suplimentare.

Aflați mai multe despre semnificația muncii și Consolidarea legilor muncii.

Timpul de lucru și orele de lucru

Există diferențe între orele de lucru și orele de lucru. Ziua lucrătoare este momentul în care angajatul este disponibil angajatorului său, așteaptă sau execută ordine.

Orele de lucru reprezintă etapele inițiale și de sfârșit ale unei zile lucrătoare, dar în călătorie se calculează numai timpul de lucru efectiv.

A se vedea și înțelesul salariului minim.