Înțeles Poverty

Ce este sărăcia:

Sărăcia este condiția celor săraci, adică nu au condițiile de bază pentru a-și asigura supraviețuirea prin calitatea vieții și a demnității . Sărăcia se referă adesea la clasa socială și economică a oamenilor săraci.

Sărăcia poate fi caracterizată ca acoperind diferite aspecte ale vieții persoanelor, cum ar fi lipsa bunurilor și serviciilor esențiale pentru viață: alimente, îmbrăcăminte, îngrijire medicală, locuințe etc.

Deprivarea socială este, de asemenea, una dintre principalele caracteristici ale sărăciei, adică incapacitatea persoanelor care participă în mod egal la societate. Acest lucru este legat de conceptul de excluziune socială .

A se vedea și înțelesul întrebării sociale.

Sărăcia absolută sau extremă constă în starea de oameni care nu au cerințe de bază pentru a supraviețui. Ca o consecință, mulți indivizi contractă boală sau mor de foame sau salubritate slabă, de exemplu.

Declarația privind sărăcia

Declarația sau atestarea sărăciei, cunoscută și sub numele de declarație de hiposufficiență, constă dintr-un document care demonstrează incapacitatea unei persoane de a suporta costurile necesare pentru a beneficia de anumite servicii juridice. Prin acest certificat, solicitantul poate beneficia de asistență juridică gratuită .

Astfel, declararea sărăciei garantează cetățenilor brazilieni, de exemplu, dreptul constituțional de acces la justiție, precum și alte servicii sociale, gratuit.

Exemplul de atestare a sărăciei

Sărăcia în Brazilia

Există mai multe cauze care fac din Brazilia o țară cu o inegalitate socială atât de mare și, prin urmare, o creștere considerabilă a persoanelor care trăiesc sub limita sărăciei.

În prezent, există diferite politici de bunăstare care încearcă să "oprească" mizeria în țară, cum ar fi Bolsa Família, de exemplu. Cu toate acestea, numărul săracilor în sărăcie absolută sau absolută se va diminua numai dacă alte câteva aspecte sunt corectate în țară, cum ar fi inegalitățile sociale și calitatea educației și a sănătății publice.

Vedeți și înțelesul Inegalității sociale și cunoașteți principalele cauze ale inegalității sociale.

Cauzele sărăciei

Există mai multe motive care pot duce la creșterea și agravarea sărăciei într-o anumită regiune. Principalii factori sunt:

  • Economic: sistem fiscal nefundamentat și inadecvat din punct de vedere social;
  • Sociocultural: discriminare socială legată de rasă sau sex, excludere socială și creștere rapidă a populației;
  • Istoric: colonialismul și existența unui trecut autoritar în țară;
  • Natural: dezastre naturale, boli (epidemii), climă extremă etc .;
  • Politic-legal: existența corupției, funcționarea defectuoasă sau lipsa unui sistem democratic.

Desingualitatea, excluderea socială și existența unui sistem politic corupt, însă, sintetizează principala cauză a sărăciei în majoritatea țărilor, ca de exemplu în Brazilia.

Ca o consecință, sărăcia poate genera multe situații care ajung să agraveze sau să genereze și mai mult sărăcie, determinând sistemul să urmeze un ciclu, de exemplu: foamea; boli; emigrarea; starea minimă de viață; existența cerșetorilor; șomaj; lipsa sanitației și a apei potabile; discriminare socială; riscul de instabilitate politică, violență etc.