MMC și MDC

Ce este MMC și MDC:

MMC (common common minimum) și MDC (divizorul comun maxim) sunt reguli matematice legate, respectiv, de multiplele comune și divizorul comun de două sau mai multe numere.

Sunt instrumente folosite pentru a facilita rezolvarea problemelor și ecuații.

MMC este cea mai mică valoare care poate fi multiplă de două sau mai multe numere. MDC este cel mai mare număr care poate diviza mai multe numere în același timp.

Ce este un număr divizor și un număr mai mare?

Pentru a înțelege mai bine conceptele MMC și MDC, trebuie să știți ce este un număr al divizorului și ce este un număr mai mare.

Un număr este numit divizor atunci când contul divizării sale de către altul are ca rezultat un întreg.

Exemplu: numărul 36 poate fi împărțit la: 1, 2, 3, 6, 12, 18 și 36.

Numerele multiple sunt numerele care sunt rezultatul unei multiplicări efectuate între un număr ales și orice altă valoare.

Consultați exemplul cu numărul 3 multipli.

multiplu
33 (3 x 1), 6 (3x2), 9 (3x3), 12 (3x4), 15 (3x5), 18 (3x6), 21 (3x7). .

MMC

Calculul multiplu comun minim (MMC) este de a facilita rezolvarea problemelor matematice care implică două sau mai multe numere. MMC va fi cel mai mic numar multiplu comun gasit intre doua sau mai multe numere.

Vedeți în acest exemplu multiplii comuni între 2 și 4.

Multiplii de 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Multiple de 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Numere comune multiple între 2 și 40, 4, 12 ...

Cum se calculează MMC

Pentru a determina multiplu comun minim între două sau mai multe numere, trebuie respectați doi pași:

  1. Aflați care sunt multiplii de numere.
  2. Verificați care este cel mai mic număr care este mai mic decât toate.

Pentru o mai bună înțelegere, a se vedea acest exemplu de calcul MMC între 4 și 6.

multiplu
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

În acest exemplu, cel mai mic număr care este multiplu de 4 și 6 este 12.

MDC

Divizorul comun maxim (MDC) este cel mai mare număr care împarte mai multe numere în același timp.

Cum se calculează MDC

Pentru a calcula divizorul comun maxim, trebuie să descompunem numerele prin factoring.

  1. Decodați toate numerele.
  2. Găsiți numerele comune în toate descompunerile.
  3. MDC va fi valoarea de multiplicare a numerelor comune.

Vedeți exemplul de calcul al MDC între numerele 20 și 50.

descompunere
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20.50)10 (2 x 5)

Rezultatul MDC cuprins între 20 și 50 este 10. Pentru a cunoaște rezultatul MDC, trebuie doar să multiplicați divizorii comuni (2 și 5).

Diferențele dintre MMC și MDC

Modalitățile de calculare a MMC și MDC au unele asemănări. Prin urmare, este important să aveți grijă să nu confundați conceptele.

Cel mai simplu mod de a înțelege diferențele dintre ele este cunoașterea aplicațiilor practice ale fiecăruia.

MMC

Primul pas este să verificați dacă problema necesită găsirea unui număr minim sau mai mic care să simplifice rezoluția. În aceste cazuri trebuie utilizat MMC.

Acesta poate fi folosit, de exemplu, pentru a rezolva ecuații care au fracțiuni cu numitori diferite, deoarece multiplele multiple minime facilitează rezolvarea acestui tip de problemă.

MMC poate fi, de asemenea, utilizat pentru a compara diferite fracții pentru a determina dacă acestea sunt echivalente.

MDC

MDC ar trebui să fie utilizat atunci când problema implică unele întrebări despre calculele divizării.

De exemplu, MDC poate fi folosit pentru a rezolva probleme în care trebuie să determinați dimensiunea cea mai mare sau cea mai mică.

A se vedea și semnificațiile Progresiei aritmetice și aritmetice.