Ermo Place

Ce este Lugar Ermo:

Wilderness este un loc deșert, o pustie, inospitalieră, fără locuitori, care provoacă frică și nesiguranță. Ermo este un cuvânt care are originea eroului grecesc și a eremiului latin, ceea ce înseamnă solitar.

Ermo este un adjectiv care califică acel loc izolat, abandonat, care este la întâmplare.

Pustnicul sau pustnicul este acea persoană care trăiește în pustie prin penitență, este cea care se izolează de contactul social, care trăiește neînsoțit într-un loc îndepărtat, departe de contactul cu orice alt individ.

Ermo este, de asemenea, prima persoană singulară a prezentului indicativ al verbului "ermar", ceea ce înseamnă reducerea sălbăticiei, depopularea, stingerea sau reducerea populației unei regiuni.

Fraza adverbiană "la întâmplare" înseamnă întâmplător, prin ea însăși, să se îndrepte, fără certitudine, fără măsură.